IPC op SALTO-school Cornelis Jetses.
SALTO-school Cornelis Jetses is in mei 2017 gestart met IPC (International Primary Curriculum),dit als eerste reguliere Nederlandse basisschool in Eindhoven.
 
Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daar hoort dan ook het onderwijs op in te spelen. Vele kinderen zullen later solliciteren voor een baan die momenteel überhaupt nog niet eens bestaat, dit vaak ook in een ander land dan het land waarin ze geboren zijn. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. SALTO-school Cornelis Jetses gaat daar met het IPC in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. 
 
Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool, gericht op de creatieve vakken en de zaakvakken.  Het onderzoekend leren staat centraal. Zo gaan kinderen bijvoorbeeld onderzoeken of er ooit dinosaurussen in Woensel geleefd hebben, hoe aardolie ontstaat, hoe water gezuiverd kan worden na een olieramp, welke transportmiddelen het beste passen bij bepaalde verplaatsingen, waar cacao groeit, enz. Het IPC is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.
  
 

Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt! En nu dus ook in Eindhoven…
 
Uiteraard is er op SALTO-school Cornelis Jetses nog steeds heel veel aandacht voor taal- en rekenonderwijs. De school is terecht trots op de resultaten die de kinderen voor deze vakken behalen. Maar nu biedt de school, dankzij IPC, nog veel meer kansen aan de leerlingen om zich grondig en goed voor te bereiden op HUN toekomst, in HUN 21ste eeuw.  Onze leerkrachten genieten nu al enorm van de verwondering en het enthousiasme dat dit nieuwe curriculum teweeg brengt bij hun leerlingen!
Voor meer informatie over het IPC en over SALTO-school Cornelis Jetses bent u natuurlijk altijd welkom bij ons op school!