Saltoschool Cornelis Jetses hanteert onder andere de volgende protocollen:
- Pest protocol
- Protocol gescheiden ouders
- Ouderconvenant
- Klachtenregeling