De kracht van SALTO
 
Inleiding
De Cornelis Jetses valt onder het bestuur van SALTO. Met 22 basisscholen en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs is salto een grote speler in het Eindhovense onderwijsveld. Formeel staat 'salto' voor Stichting ALgemeen Toegankelijk Onderwijs, maar officieus voor: Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Dát is waar wij voor staan: kinderen stimuleren en gelijke kansen bieden om zich te ontplooien, ongeacht hun achtergrond, geslacht of geloof.

Goed onderwijs vraagt om adequate hulpmiddelen en actuele lesmethoden. Maar in onze ogen is de leerkracht het belangrijkst. Een bevlogen 'juffrouw' die de nieuwsgierigheid van de kinderen voortdurend prikkelt. Een 'meneer' die de kinderen steeds weet te boeien. Ze zijn van onschatbare waarde.
Leren is leuk, zowel voor de kinderen als voor volwassenen, en bovendien nodig om bij te blijven. Daarom biedt salto de leerlingen en de medewerkers alle kansen tot zelfontplooiing. Wij moedigen hen aan te investeren in zichzelf, zodat iedereen met plezier kan leren en werken.
 
Samenwerking
In 2001 zijn de Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven (SATOE) en de Commissie voor Openbaar Basis- en Speciaal Onderwijs (COBSO) opgegaan in het Samenwerkings-verband voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs (salto). In 2005 werd dit samenwerkingsverband een stichting, waarmee salto het schoolbestuur van de openbare scholen en de algemeen toegankelijke scholen voor primair onderwijs in Eindhoven werd.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van onze stichting:

www.salto-eindhoven.nl