SPIL-centrum Vlokhoven

De Cornelis Jetses school is het hart van SPIL centrum Vlokhoven.
De afkorting SPIL staat voor Spelen, Integreren, Leren. Maar SPIL staat voor veel meer. In een SPIL-centrum geven  basisscholen, kinderopvangorganisaties, jeugd en gezinswerk (en/of de WIJ-generalist) en jeugdgezondheidszorg samen vorm aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren.


 
Wat is een SPIL-centrum?                         De samenwerkingspartners   De structuur          

- SPIL: Spelen, Integeren en Leren
- 0-12 jarigen bijeen onder één dak  vanuit één inhoudelijke visie


 

- Kinderopvang Korein (link)
- Peuterwerk Korein (link)
- Basisonderwijs
- Jeugdgezondheidszorg
- Jeugdzorg


 

 - Regiegroep SPIL:
Directies
- Projectbureau
Sectorhoofd onderwijs, jeugd en gezin


 
Doelstellingen Uitgangspunten  Functies 
- Versterking pedagogische infrastructuur
- Doorgaande ontwikkelingslijn 0-12 jaar
- Opvoedingsondersteuning op maat
- Buurtgerichte aanpak

 

- Alle kinderen zijn de moeite waard
- Bindingen zijn essentieel
- Risicosituaties woren gezamenlijk aangepakt
- Ouders zijn partners
- Kinderen en ouders hebben rechten

 
- Ontwikkelingsstimulering
- Onderwijs en educatie
- Kinderopvang
- Opvoedingsondersteuning
- Laagdrempelige toegang tot de jeugdg
ezondheidszorg en jeugdzorg