Staking 13 april a.s. en Pasen

30-03-2018
Beste ouders/verzorgers,
Vrijdag 13 april a.s. gaan basisschoolleraren in Noord-Brabant en Limburg staken. Ze staken voor minder werkdruk en een beter salaris. Inmiddels is er een werkdrukakkoord afgesloten, maar het kabinet is nog niet bereid om meer salaris te geven. Landelijk zien we dat er steeds minder mensen voor de lerarenopleiding kiezen en dat er een groot tekort aan leraren dreigt.

Ook leerkrachten op onze school doen aan de staking mee. Het gevolg is dat onze school op deze dag dicht gaat. Er wordt geen les gegeven en uw kinderen zijn dus vrij. Heeft u geen opvang dan horen we (via de leerkracht van uw kind) dit graag van u voor de 12de. We zorgen dan dat de kinderen opgevangen worden in de school.
Voor vragen bent u van harte welkom.

Vanmorgen hebben we genoten van een gezellig paasontbijt in de klas en hadden we bezoek van de paashaas. Op Facebook en in het ouderportaal kunt u foto's zien.

We wensen u allen fijne paasdagen en tot dinsdag.

Met vriendelijke groet,
Namens het team,

Rita van der Werf
Directeur
Cornelis Jetses
Samarialaan 1a 5625 RA Eindhoven 040-2419848 info@bs-cornelisjetses.nl