Belangrijke data
Maandag 5 februari:                      Rapportgesprekken.

Dinsdag 6 februari:                       Rapportgesprekken.

Woensdag 7 februari:                   Groep 1 t/m 8 vrij.

Vrijdag 9 februari:                        Carnaval school uit om 12.00 uur.

Ma. 12 t/m vr. 16 februari:            Carnavalsvakantie.

Vrijdag 9 maart:                           Viering groep 1/2b en groep 6.

                                                   Bijeenkomst kinderraad.

Maandag 19 maart:                       MR vergadering.

Zondag 25 maart:                         Start zomertijd.

Maandag 26 maart:                       Ouderraad.

                                                   Inloopavond 18.00 - 19.00 uur.

Woensdag 27 maart:                     Ouderactiviteit peuter/kleuters.

Vrijdag 30 maart:                          Paasontbijt.

Maandag 2 april:                           2e Paasdag.

Donderdag 5 april:                        Theoretisch verkeersexamen gr. 7.
 

MR
De MR (medezeggenschapsraad) heeft vorige week maandag vergaderd.

Onze nieuwe directeur Rita van der Werf heeft zich voorgesteld en haar plannen toegelicht.

De MR is nog opzoek naar een enthousiaste ouder die wil meedoen met de MR.

U kunt gerust een vergadering bijwonen.

De volgende vergadering is op maandag 19 maart om 20.00uur.

U bent van harte welkom.


Ouderbijdrage 2017-2018

Vorige week hebben de kinderen waarvoor de ouderbijdrage nog niet betaald is een brief meegekregen.

Hierbij wil ik u vragen om de ouderbijdrage zo snel mogelijk over te maken op:

gironummer: NL 65 INGB 0002206376

t.n.v. openbare basisschool Cornelis Jetses

Onder vermelding van: naam kind + klas.

Of contant op school bij juffrouw Marijke.

Mocht u problemen hebben met tijdige betaling dan kunt u zich vanzelfsprekend wenden tot

De directeur van basisschool Cornelis Jetses  mevr. Rita van der Werf.

In Eindhoven zit de stichting Leergeld die ouders financieel kan ondersteunen met o.a. ouderbijdrage.

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt kunt u contact opnemen. 

Tel. 040-2131141 0f via e-mail:secretariaat@leergeld-eindhoven.nl

 

Penningmeester ouderfonds Cornelis Jetses

poppetjes.png