Geen kindgesprekken

08-09-2020
Door Corona geen gesprekken kind-ouder-leerkracht
Beste ouders, verzorgers,

Deze week zijn er i.v.m. COVID-19 geen gesprekken. We willen wel graag met u in gesprek en gaan als team samen kijken wat wel mogelijk is. We houden u op de hoogte.

Namens het team,

Met vriendelijke groet,

Rita van der Werf
Directeur