update coronavirus SALTO school Cornelis Jetses

20-05-2020
In de bijlage een brief. Zo gauw de protocollen duidelijk zijn kunnen we wat concreter worden m.b.t. hoe we e.e.a. op onze school gaan doen.
Beste ouders, verzorgers,

De brief spreek voor zich. Als alles goed gaat starten we weer op 8 juni a.s. 
Voor nu wil ik u allen een paar fijne dagen wensen. Morgen is het Hemelvaart, vrijdag en zaterdag lekker vrij en zondag een fijn Suikerfeest. Heb het goed samen en pas op elkaar. Tot maandag of dinsdag!

Met vriendelijke groet,
Rita van der Werf