Nood breekt wet

07-02-2019
Morgen geen vervanging voor de kinderen van groep 6 en morgenmiddag voor de kinderen van groep 8
Beste ouders/verzorgers,
 
Morgen is meester Rene afwezig en hebben we geen vervanger. Aangezien wij de andere groepen nu niet meer willen belasten (immers de afgelopen weken is er veel vervanging geweest en hebben we intern steeds alles opgelost) zijn de kinderen van groep 6 morgen vrij.
 
Juf Saskia is morgen afwezig en voor haar hebben we gelukkig morgenochtend juf Kyra bereid gevonden om in te vallen. Morgenmiddag kan zij niet en daarom sturen we groep 8 om half 1 naar huis.
 
Er is landelijk en dus ook in Eindhoven en omgeving een groot tekort aan vervangers. We zijn geen voorstanders om kinderen naar huis te sturen of thuis te laten, maar we hebben intern zoveel opgelost dat we nu een signaal willen afgeven.
 
We hopen op uw begrip.
Heeft u problemen met de opvang van uw kind(eren) dan kunt u contact opnemen met school en willen we graag met u meedenken.
 
Namens het team,

Rita van der Werf
Directeur
 
Cornelis Jetses
Samarialaan 1a 5625 RA Eindhoven 040-2419848 info@bs-cornelisjetses.nl